15/06/2020

Terugdraaiende meter of een premie in 2021?

Op 5 juni 2020 gaf de Vlaamse Regering haar eerste principiële goedkeuring voor de nieuwe premie voor zonnepanelen. Wie vanaf 1 januari 2021 nieuwe zonnepanelen in dienst neemt, komt in aanmerking voor een eenmalige premie. Deze premie komt er omdat na 31 december 2020 nieuwe eigenaars van zonnepanelen geen aanspraak meer kunnen maken op een terugdraaiende teller, zoals nu nog het geval is. De nieuwe premie voor zonnepanelen zal enkel van toepassing zijn voor nieuwe installaties met een omvormervermogen kleiner of gelijk aan 10 kVA. In 2021 zal de premie maximaal 1500 euro bedragen.

  • In 2021 zal de premie 300 euro/kWp bedragen voor installaties tot maximaal 4 kWp en bijkomend 150 €/kWp van 4kWp tot 6 kWp, wat overeenkomt met maximaal 1.500 euro
  • De premie is bedoeld voor kleinere installaties van zonnepanelen met een omvormervermogen kleiner of gelijk aan 10 kVA
  • De premie geldt enkel voor gebouwen die aangesloten zijn op het elektriciteitsdistributienet van Fluvius vóór 1 januari 2014, of waarvoor een aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning is ingediend vóór 1 januari 2014.
  • Niet geldig op aansluitpunten waar reeds zonnepanelen aanwezig zijn.
  • Het premiebedrag is begrensd tot 40% van de investeringskosten inclusief btw, vermeld op de facturen.

Onze mening:

Plaats dit jaar nog zonnepanelen en geniet van een meter die kan terug draaien! Dit blijkt het meest interessant uit onze calculaties.

Mensen waarvan hun woning na 2014 werd aangesloten op het net hebben geen recht op de premie, deze vallen na dit jaar volledig uit de boot. Geen premie en geen meter die kan terug draaien als ze zonnepanelen plaatsen in 2021.

 

 

 

bron: https://www.energiesparen.be/zonnepanelen/premie