Premies

E-peil verlagen

 

Elke nieuwbouwwoning of grondig verbouwde woning krijgt een E-peil (energieprestatiepeil) toegekend. Indien u onder een bepaald E-peil zit, kan u (gedeeltelijk) worden vrijgesteld van toekomstige roerende voorheffingen.

Voorwaarden:

 • Binnen de 6 maanden geplaatst na bewoning
 • Geplaatst worden op de woning zelf/het terrein

 

Hoe verlaag ik mijn E-peil door het plaatsen van zonnepanelen? Lees hier meer

Meer info:

voordeel premie

Premie vanaf 2021 op nieuwe projecten

Op 5 juni 2020 gaf de Vlaamse Regering haar eerste principiële goedkeuring voor de nieuwe premie voor zonnepanelen. Wie vanaf 1 januari 2021 nieuwe zonnepanelen in dienst neemt, komt in aanmerking voor een eenmalige premie. Deze premie komt er omdat na 31 december 2020 nieuwe eigenaars van zonnepanelen geen aanspraak meer kunnen maken op een terugdraaiende teller, zoals nu nog het geval is. De nieuwe premie voor zonnepanelen zal enkel van toepassing zijn voor nieuwe installaties met een omvormervermogen kleiner of gelijk aan 10 kVA. In 2021 zal de premie maximaal 1500 euro bedragen.

 

Al deze voorwaarden zijn van toepassing:

 • De premie is bedoeld voor kleinere installaties van zonnepanelen met een omvormervermogen kleiner of gelijk aan 10 kVA.
 • De nieuwe zonnepanelen worden door een aannemer op het dak van een gebouw geplaatst.
 • De premie geldt enkel voor gebouwen die aangesloten zijn op het elektriciteitsdistributienet van Fluvius vóór 1 januari 2014, of waarvoor een aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning is ingediend vóór 1 januari 2014.
 • De premie is eenmalig en beperkt tot één per woning of wooneenheid voor residentiële gebouwen en tot één per gebouw voor niet-residentiële gebouwen.
  De premie kan toegekend worden op voorwaarde dat
  • achter het aansluitingspunt nog geen zonnepanelen in  dienst zijn of waren;
  • de geplaatste zonnepanelen uiterlijk drie maanden na de indienstname bij de netbeheerder aangemeld zijn;
  • de premie-aanvraag binnen het jaar na indienstname van de zonnepanelen ingediend is.
 • De premie loopt van 2021 tot eind 2024.
 • In 2021 zal de premie 300 euro/kWp bedragen voor installaties tot maximaal 4 kWp en bijkomend 150 €/kWp van 4kWp tot 6 kWp, wat overeenkomt met maximaal 1.500 euro. 
 • Het premiebedrag is begrensd tot 40% van de investeringskosten inclusief btw, vermeld op de facturen.
 • Het premiebedrag wordt jaarlijks op 1 januari aangepast (volgens schema hieronder). De datum van indienstname van de zonnepanelen bepaalt het premiebedrag en de  premievoorwaarden.
 • Voor 2021 wordt een totaalbudget van 32 miljoen euro voorzien.

bron: https://www.energiesparen.be/zonnepanelen/premie

Premie voor een thuis batterij

PREMIE VOOR EEN THUIS BATTERIJ

 

De Vaamse regering schrijft een premie uit voor de plaatsing van een batterij. 

Vanaf april 2021 krijgt u een basisbedrag van € 300 per kWh opslag voor de eerste 6 kWh. Wie een grote installatie heeft, krijgt bijkomend € 250 per kWh van 6 tot 9 kWh. Het plafond van de premie ligt op 2550 eur.

Batimont plaatst batterijen met een opslag van min 10 kWh. U geniet dus 2550 eur premie!