07/07/2022

Premie asbestverwijdering in combinatie met het plaatsen van zonnepanelen

Premie asbestverwijdering van niet-verwarmde gebouwen met plaatsing van zonnepanelen voor ondernemingen

Ligt er op je domein een niet-verwarmd gebouw zoals een stal, garage, koterij… waarvan de dakbedekking bestaat uit asbest? Dan geven we je graag een duwtje in de rug voor de verwijdering van je oude dakbekleding. De grootste voorwaarde is dat je in ruil voor minstens 10% van de oppervlakte van het verwijderde dak zonnepanelen plaatst.

 

Voorwaarden:

  • De facturen van de asbestverwijdering gelden vanaf 01/01/2022 tot 31/12/2024
  • Het gaat over asbesthoudende materialen van de dakbedekking (vb. golfplaten, leien,…) of het onderdak.
  • De kosten voor “afvoerplicht asbest” worden omschreven op de factuur
  • Je offerte én voorschotfactuur (datum voor 1/1/2023) van de asbestverwijdering moeten ingediend zijn voor 1 april 2023
  • Je zonnepanelen moeten in dienst genomen zijn na de datum van je voorschotfactuur en voor 01/01/2025 en ingediend voor 1/4/2025

Premie:

€12/m² per m² asbestverwijdering.
Het premiebedrag is begrensd tot 50% op de totale investeringskost aangaande asbestverwijdering en afvoer exclusief btw